Energy Capital Việt Nam bổ sung cựu Giám đốc Tổ chức Đánh bại Thiết bị nổ Tự chế Chung của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào Ban cố vấn

Michael Barbero sized

Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ Michael D. Barbero, Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, tham gia cùng các sĩ quan cờ và các thành viên đã nghỉ hưu của Chi nhánh Hành pháp

Houston, TX, ngày 24 tháng 8 năm 2023 – Energy Capital Vietnam (ECV), một công ty cổ phần và phát triển dự án được thành lập như một nền tảng đầu tư trực tiếp vào năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, vui mừng thông báo bổ nhiệm vào Ban Cố vấn. Trung tướng Michael D. Barbero, Lục quân Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu, sẽ tham gia cùng cựu Đại sứ tại Việt Nam Ted Osius và Đô đốc Samuel J. Lockhart III, Hải quân Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu trong Ban Cố vấn của ECV.

“Gần bốn thập kỷ của Trung tướng Barbero trong quân đội, bao gồm một số chức vụ cao nhất trong Lầu Năm Góc, là loại kinh nghiệm, chuyên môn và thế giới quan mở rộng là vô giá đối với Ban cố vấn của chúng tôi”, David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Capital Việt Nam lưu ý. “Kinh nghiệm sau quân sự của Mike trong việc tư vấn cho các nhà lãnh đạo công ty năng lượng và xây dựng là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho nhóm của chúng tôi.”

“Sứ mệnh của Energy Capital Việt Nam trong việc đưa đầu tư và công nghệ của Hoa Kỳ vào Việt Nam phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ trong khu vực quan trọng này đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho người dân Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi phù hợp trực tiếp với các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ – Việt Nam đang phát triển, và tôi mong muốn được làm việc với Đại sứ Osius, Đô đốc Sam Locklear và phần còn lại của nhóm ECV ấn tượng.”

Tiểu sử đầy đủ của Trung tướng Barbero có sẵn tại www.ecvholdings.com.

-hết-

Giới thiệu về ECV:

Energy Capital Vietnam (ECV) là một công ty cổ phần và phát triển dự án có trụ sở tại Houston, Texas được thành lập như một nền tảng để đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Tìm hiểu thêm tại: www.ecvholdings.com

Liên hệ:

Frank De Maria
fdemaria@ecvholdings.com
+1 347 647 0284

Elie Jacobs
ejacobs@ecvholdings.com
+1 646 330 2585

Chủ đề tin tức

Bài viết gần đây