Energy Capital Việt Nam mở rộng Hội đồng An ninh Hàng hải với việc bổ nhiệm nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát biển Hoa Kỳ

James Rendon sized

Chuẩn Đô đốc James Rendón, Tuần duyên Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu, tham gia hội đồng do chủ trì
Đô đốc Samuel J. Locklear, Hải quân Hoa Kỳ, nghỉ hưu

Houston, TX, ngày 28 tháng 8 năm 2023 – Energy Capital Vietnam (ECV), một công ty cổ phần và phát triển dự án được thành lập như một nền tảng đầu tư trực tiếp vào năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc James Rendón, Cảnh sát biển Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu vào Hội đồng An ninh Hàng hải mới được thành lập. Chuẩn Đô đốc Rendón tham gia cùng Phó Đô đốc Sean A. Pybus, Hải quân Hoa Kỳ, Nghỉ hưu trong hội đồng do thành viên Ban Cố vấn ECV Đô đốc Samuel J. Locklear chủ trì, Hải quân Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu.

Hội đồng An ninh Hàng hải (MSC) của Energy Capital Việt Nam được thành lập để xác định, cung cấp thông tin và kết hợp việc thực hiện các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất về thương mại hàng hải an toàn và an ninh, cung cấp thông tin và hỗ trợ xây dựng chính sách hiện hành, và thúc đẩy sứ mệnh và giá trị phát triển của ECV tại Việt Nam.

“Kinh nghiệm của Chuẩn Đô đốc Rendón ở vị trí lãnh đạo cao nhất của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ mang lại một viễn cảnh quan trọng cho sứ mệnh của MSC”, ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Capital Việt Nam nhấn mạnh. “An ninh hàng hải không phải là một thực thể hay hành động đơn lẻ. Thay vào đó, nó là mối liên hệ của một số mối quan tâm hàng hải khác nhau, từ an ninh quốc gia, an ninh con người và khả năng kinh tế. Kiến thức của Chuẩn Đô đốc Rendón sẽ đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện và toàn diện đối với an ninh hàng hải khi công việc của chúng tôi tại Việt Nam tiến triển.”

“Tương lai của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và mối quan hệ với phương Tây phụ thuộc vào an ninh của bờ biển và tàu thuyền từ khắp nơi trên thế giới để tự do đi lại trên các tuyến đường thủy, cảng và đường biển”, Chuẩn Đô đốc Rendon nói. “Tôi mong muốn được làm việc với các đồng nghiệp đáng kính của tôi tại Energy Capital Vietnam để đóng vai trò của chúng tôi để hỗ trợ an ninh hàng hải của Việt Nam.”

Tiểu sử đầy đủ của Chuẩn Đô đốc Rendón có sẵn tại www.ecvholdings.com.

-hết-

Giới thiệu về ECV:

Energy Capital Vietnam (ECV) là một công ty cổ phần và phát triển dự án có trụ sở tại Houston, Texas được thành lập như một nền tảng để đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Tìm hiểu thêm tại: www.ecvholdings.com

Liên hệ:

Frank De Maria
fdemaria@ecvholdings.com
+1 347 647 0284

Elie Jacobs
ejacobs@ecvholdings.com
+1 646 330 2585

Chủ đề tin tức

Bài viết gần đây