Energy Capital Vietnam Thành lập Hội đồng An ninh Hàng hải với việc bổ nhiệm các Sĩ quan Hải quân đã nghỉ hưu và bổ sung Thành viên cấp cao vào Ban cố vấn

Group Shot

Đô đốc Samuel J. Locklear III, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu tham gia Ban Cố vấn và Chủ tịch Hội đồng An ninh Hàng hải

Phó Đô đốc Sean A. Pybus, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu tham gia Hội đồng An ninh Hàng hải

Houston, TX, ngày 29 tháng 6 năm 2023 – Energy Capital Vietnam (ECV), một công ty cổ phần và phát triển dự án được thành lập như một nền tảng để đầu tư trực tiếp vào năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm Ban Cố vấn và thành lập Ban Cố vấn. một Hội đồng An ninh Hàng hải. Đô đốc Samuel J. Locklear III, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu sẽ tham gia cùng Cựu Đại sứ Ted Osius trong Ban Cố vấn hiện có. Phó Đô đốc Sean A. Pybus, Hải quân Hoa Kỳ, Đã nghỉ hưu sẽ tham gia Hội đồng An ninh Hàng hải mới được thành lập, do Đô đốc Locklear sẽ làm chủ tịch.

Energy Capital Vietnam (ECV) đang thành lập Hội đồng An ninh Hàng hải (MSC) để xác định, thông báo và kết hợp việc thực hiện các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất cho thương mại hàng hải an toàn và bảo đảm; thông báo và hỗ trợ phát triển chính sách áp dụng; thúc đẩy sứ mệnh và giá trị phát triển của ECV tại Việt Nam. ECV dự định bổ sung thêm các chuyên gia tham gia cùng Đô đốc Locklear và Phó Đô đốc Pybus trong hội đồng trong những tháng tới.

Ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Capital Vietnam nhận xét: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi có Đô đốc Locklear và Phó Đô đốc Pybus cố vấn cho chúng tôi. “Tư vấn của họ sẽ rất quan trọng khi chúng ta tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và chủ quyền năng lượng của Việt Nam. Là một cựu chiến binh, tôi rất vinh dự được chào đón những nhà lãnh đạo ưu tú và xuất sắc như vậy đến với đội ngũ của chúng ta.”

Tiểu sử đầy đủ của Đô đốc Locklear và Phó Đô đốc Pybus sẽ có tại www.ecvholdings.com .

-hết-

Giới thiệu về ECV:

Energy Capital Vietnam (ECV) là một công ty cổ phần và phát triển dự án có trụ sở tại Houston, Texas được thành lập như một nền tảng để đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Tìm hiểu thêm tại: www.ecvholdings.com

Liên hệ:

Frank De Maria
fdemaria@ecvholdings.com
+1 347 647 0284

Elie Jacobs
ejacobs@ecvholdings.com
+1 646 330 2585

Chủ đề tin tức

Bài viết gần đây