Ngành LNG – Kỷ nguyên năng lượng mới của Việt Nam bắt đầu

5 Screenshot 2023-05-30 at 9.52.08 PM

Barry Weisblatt, Energy Capital Vietnam, Hoa Kỳ, xem xét cách đầu tư nước ngoài có thể đạt được khả năng vay vốn cho dự án tại Việt Nam, một quốc gia đang nhanh chóng trở thành một trong những thị trường năng lượng hấp dẫn nhất ở châu Á.

Chủ đề tin tức

Bài viết gần đây

Những bài viết liên quan