Chiến lược khử cacbon của Energy Capital Việt Nam được giới thiệu trong Hội nghị Hoa Kỳ-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hội thảo về kinh tế sạch và khử cacbon năm 2023

ECV từng là nhà tài trợ của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và hội nghị thường niên lần thứ 2 của CSIS tập trung vào mối quan hệ của Hoa Kỳ với ASEAN và Nhóm Quad Các diễn giả nổi bật bao gồm Thượng nghị sĩ Bill Haggerty (R-TN), và Giám đốc điều hành […]